Unustus ja teisi maale

Unustus ja teisi maale

Unustus

1992

Õli lõuendil

100 X 120 cm

Suudlus

1991

Õli lõuendil

90 X 120cm

Saar

2009

Õli lõuendil

90 X 120cm

Puudutus

2007

õli lõuendil

30 X 21cm

Õrnus pärast tormi

2014

õli, lõuend

90 X 110 cm

Hämarus

2006

Õli lõuendil

90 X 120cm

Kairi Orgusaar © 2016 Frontier Theme